hermes-test-helper-0.16.0

Fast and reliable message broker built on top of Kafka.
点击查看hermes-test-helper的另外88个版本信息


概述

项目名称 hermes-test-helper
项目地址 https://github.com/allegro/hermes
开源时间 2015
开源协议 The Apache Software License, Version 2.0
发布时间 2019-04-15 17:04:38
Sha1对照码 c23893e2e738cc67f8fd11627ba364e7fafb8545
开源类库 hermes-test-helper
项目大小 79.3 KB
文件集 hermes-test-helper-0.16.0 查看全部文件
中央仓库 hermes-test-helper-0.16.0.jar 下载地址1 hermes-test-helper-0.16.0-sources.jar 源码下载地址1
备用仓库1 hermes-test-helper-0.16.0.jar 下载地址2 hermes-test-helper-0.16.0-sources.jar 源码下载地址2
备用仓库2 hermes-test-helper-0.16.0.jar 下载地址3 hermes-test-helper-0.16.0-sources.jar 源码下载地址3
阿里云仓库 hermes-test-helper-0.16.0.jar 下载地址4 hermes-test-helper-0.16.0-sources.jar 源码下载地址4
Apache Maven Gradle/Grails Scala SBT Ivy Groovy Grape Leiningen Apache Buildr

研发人员

编号 名称 邮箱 网址
skylab Team Skylab

依赖项目

开发团队 项目名称 版本 作用域
org.slf4j slf4j-api 1.7.7 compile
pl.allegro.tech.hermes hermes-api 0.16.0 compile
pl.allegro.tech.hermes hermes-common 0.16.0 compile
pl.allegro.tech.hermes hermes-consumers 0.16.0 compile
org.glassfish.jersey.core jersey-client 2.23.2 compile
org.glassfish.jersey.ext jersey-proxy-client 2.23.2 compile
commons-io commons-io 2.4 compile
org.apache.kafka kafka_2.11 2.0.0 compile
com.github.tomakehurst wiremock-standalone 2.19.0 compile
org.apache.curator curator-test 2.12.0 compile
org.apache.curator curator-client 2.12.0 compile
org.apache.curator curator-recipes 2.12.0 compile
com.google.code.findbugs annotations 3.0.0 compile
com.jayway.awaitility awaitility 1.6.1 compile
org.assertj assertj-core 3.3.0 compile
net.javacrumbs.json-unit json-unit-fluent 1.5.5 compile
junit junit 4.11 compile
org.testng testng 6.8.8 compile
org.apache.httpcomponents httpclient 4.5.1 compile
com.jayway.jsonpath json-path 2.2.0 compile
org.apache.oltu.oauth2 org.apache.oltu.oauth2.authzserver 1.0.2 compile
org.apache.oltu.oauth2 org.apache.oltu.oauth2.resourceserver 1.0.2 compile
io.undertow undertow-servlet 1.4.3.Final compile
pl.pragmatists JUnitParams 1.0.2 test
org.mockito mockito-all 1.9.5 test
com.googlecode.catch-exception catch-exception 1.2.0 test
org.apache.oltu.oauth2 org.apache.oltu.oauth2.client 1.0.2 test
org.spockframework spock-core 1.2-groovy-2.4 test

包含类文件

文件名称
pl.allegro.tech.hermes.test.helper.avro.AvroUser.class
pl.allegro.tech.hermes.test.helper.avro.AvroUserSchemaLoader.class
pl.allegro.tech.hermes.test.helper.avro.RecordToBytesConverter.class
pl.allegro.tech.hermes.test.helper.builder.GroupBuilder.class
pl.allegro.tech.hermes.test.helper.builder.OAuthProviderBuilder.class
pl.allegro.tech.hermes.test.helper.builder.SubscriptionBuilder.class
pl.allegro.tech.hermes.test.helper.builder.TopicBuilder.class
pl.allegro.tech.hermes.test.helper.cache.FakeTicker.class
pl.allegro.tech.hermes.test.helper.client.AsyncMessagePublisher.class
pl.allegro.tech.hermes.test.helper.client.Hermes.class
pl.allegro.tech.hermes.test.helper.client.OAuth2AuthenticationFeature.class
pl.allegro.tech.hermes.test.helper.client.PasswordAuthenticationFeature.class
pl.allegro.tech.hermes.test.helper.client.PublishingRetryCallback.class
pl.allegro.tech.hermes.test.helper.config.MutableConfigFactory.class
pl.allegro.tech.hermes.test.helper.endpoint.BrokerOperations.class
pl.allegro.tech.hermes.test.helper.endpoint.HermesAPIOperations.class
pl.allegro.tech.hermes.test.helper.endpoint.HermesEndpoints.class
pl.allegro.tech.hermes.test.helper.endpoint.HermesPublisher.class
pl.allegro.tech.hermes.test.helper.endpoint.JerseyClientFactory.class
pl.allegro.tech.hermes.test.helper.endpoint.MultiUrlEndpointAddressResolver.class
pl.allegro.tech.hermes.test.helper.endpoint.RemoteServiceEndpoint.class
pl.allegro.tech.hermes.test.helper.endpoint.TimeoutAdjuster.class
pl.allegro.tech.hermes.test.helper.endpoint.Waiter.class
pl.allegro.tech.hermes.test.helper.environment.KafkaStarter.class
pl.allegro.tech.hermes.test.helper.environment.Starter.class
pl.allegro.tech.hermes.test.helper.environment.WireMockStarter.class
pl.allegro.tech.hermes.test.helper.environment.ZookeeperStarter.class
pl.allegro.tech.hermes.test.helper.message.TestMessage.class
pl.allegro.tech.hermes.test.helper.oauth.server.OAuthAccessTokenServlet.class
pl.allegro.tech.hermes.test.helper.oauth.server.OAuthResourceServlet.class
pl.allegro.tech.hermes.test.helper.oauth.server.OAuthServletResponseUtils.class
pl.allegro.tech.hermes.test.helper.oauth.server.OAuthTestServer.class
pl.allegro.tech.hermes.test.helper.oauth.server.OAuthTestServerStorage.class
pl.allegro.tech.hermes.test.helper.retry.Retry.class
pl.allegro.tech.hermes.test.helper.retry.RetryListener.class
pl.allegro.tech.hermes.test.helper.util.Ports.class
pl.allegro.tech.hermes.test.helper.zookeeper.ZookeeperBaseTest.class
pl.allegro.tech.hermes.test.helper.zookeeper.ZookeeperDataSaver.class
pl.allegro.tech.hermes.test.helper.zookeeper.ZookeeperResource.class
pl.allegro.tech.hermes.test.helper.zookeeper.ZookeeperWaiter.class