aws-java-sdk-mediastore-1.11.686

The AWS Java SDK for AWS Elemental MediaStore module holds the client classes that are used for communicating with AWS Elemental MediaStore Service
点击查看aws-java-sdk-mediastore的另外471个版本信息


概述

项目名称 AWS Java SDK for AWS Elemental MediaStore
项目地址 https://aws.amazon.com/sdkforjava
开源协议
发布时间 2019-12-04 06:14:49
文件集 aws-java-sdk-mediastore-1.11.686 查看全部文件
中央仓库 aws-java-sdk-mediastore-1.11.686.jar 下载地址1 aws-java-sdk-mediastore-1.11.686-sources.jar 源码下载地址1
备用仓库1 aws-java-sdk-mediastore-1.11.686.jar 下载地址2 aws-java-sdk-mediastore-1.11.686-sources.jar 源码下载地址2
备用仓库2 aws-java-sdk-mediastore-1.11.686.jar 下载地址3 aws-java-sdk-mediastore-1.11.686-sources.jar 源码下载地址3
阿里云仓库 aws-java-sdk-mediastore-1.11.686.jar 下载地址4 aws-java-sdk-mediastore-1.11.686-sources.jar 源码下载地址4
Apache Maven Gradle/Grails Scala SBT Ivy Groovy Grape Leiningen Apache Buildr

依赖项目

开发团队 项目名称 版本 作用域
com.amazonaws aws-java-sdk-core ${awsjavasdk.version}
com.amazonaws aws-java-sdk-test-utils ${awsjavasdk.version} test
com.amazonaws jmespath-java